Den Apivox Auditor – en revolution inom biodlingen.

Vi vet sedan tidigare att bina har ett språk. De flesta biodlare känner till att ett bisamhälle kan avge olika ljud: till exempel när samhället är lugnt, när det inte är i harmoni och så vidare. Vi vet också att drottningen kan ”pipa” och arbetsbin kan dansa. Men få vet vad att ett bisamhälle kommunicerar med en mängd andra ljud. […]

Read more