Naturlig, låg inverkan, holistisk, bi-centrerad, biodling.

Vi respekterar den naturliga ekologiska kollektiv intelligens “av bee samhället. Varje bee samhället är en separat intelligent varelse med olika egenskaper och olika reaktioner. I varierande grad en person, en hund, en häst eller en delfin har särprägel. Så också gör ett samhälle av bin.

Ett honungsbisamhälle är en superorganism, vilket betyder att hela samhället betraktas som en individ och att de enskilda bina är som cellerna i en kropp med olika arbetsuppgifter. Detta stärker bisamhällets generella anpassningsförmåga till olika yttre och inre omständigheter.
Eftersom varken drottningen eller arbetsbina kan leva utan varandra, så är det på samhällsnivå som evolutionen har styrt hur bisamhället bäst fungerar, snarare än på individnivå.
Ett bisamhälle har ett stort födosöksområde och de ställer stora näringskrav på sin omgivning. Därför lever bisamhällen i naturen betydligt längre ifrån varandra än vad vi tillåter dem att göra när vi driver en biodling. Dessa enkla observationer ger flera ledtrådar till hur vi kan förbättra hälsan och produktiviteten i våra biodlingar. Genetisk mångfald Drottningen parar sig med flera drön-are, det är ytterligare en viktig del i bisamhällenas evolutionära utveckling. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi för att öka den genetiska mångfalden inom ett bisamhälle, och hjälpa det att överleva miljömässiga förändringar. Flera forskningsresultat visar att förutsättningarna för ett bisamhälles överlevnad förbättras då den genetiska variationen inom samhället ökar.