Om oss. Swedish Forest Honey är ett företag som jobbar nära bisamhällena.

    

Vår målsättning: Att skapa en hållbar skyddszon för bina. En fristad för våra bisamhällen i total avsaknad av insektsmedel och växtgifter.Vår inriktning är att producera ekologisk honung och vi har en speciell passion för att bina ska få en hållbar ställning i framtiden. Vi bor med våra fantastiska bin i de djupa skogarna i norra Värmland och södra delen av Dalarna. I den här delen av landet skördar vi den unika ljunghonungen (heather honey, heidehoning, heide-honig). Den är mörk,smakrik och nyttig och allmänt känd för att påverka vår hälsa positivt.
Vi har stor respekt för bisamhällets naturliga intelligens. Det är bara att konstatera att varje bisamhälle har sin personlighet och karaktär. Vetenskapen har visat att ett bisamhälle är en superorganism där varje samhälle ska ses som en individ. Och där det enskilda biet med sina varierande arbetsuppgifter bara är en liten kroppsdel av den större samhällsbildningen.
För närvarande arbetar vårt företag med ett 80-tal bisamhällen som är utspridda i den vidsträckta vildmarken. Vi använder oss av det mörka nordiska biet som tidigare var nära att dö ut i Sverige. Inriktning är att tillsammans med andra biodlare bevara och stärka denna biras. Ett viktigt arbete tycker vi.
Vi producerar och säljer sommar- och hösthonung. Likaså tar vi fram nya samhällen, så kallade avläggare, som efterfrågas av både nya och gamla biodlare.

Om oss.

Jag heter Peter, före detta snickare. Min passion för bin började i norra England, där min far var biodlare. Min fru `Franceska, är också biodlare, hon hjälper mig och stöttar mig. Hon är utbildad karateinstruktör och driver en stor karateklubb. Hon har också en praktik med inriktning på idrottsskador. Vi har en femårig son. Vi påbörjade detta äventyr 2010 i norra Sverige, 60 kilometer från Polcirkeln. Vi startade ”Swedish Arctic Honey” med hjälp av en generös yrkesbiodlare och lokalt jordbruksstöd. Den första honungsskörden var bra och vi fick entusiastiskt stöd av lokalbefolkningen. Vi vann dessutom ett miljöpris. Sedan ställde vädret till det. 2012 var det värsta honungsåret i mannaminne. Många biodlare i området förlorade sin bin. Då beslöt vi för att flytta söderut där sommaren varar längre och där vi kan erbjuda bina en bättre miljö. Vi bor nu i Gustavsfors i Värmland. Mitt i den fantastiska storskogen, i ett område som är totalt fritt från kemiska utsläpp, tät trafik och avigsidan av storjordbruk – med andra ord perfekt för bin.

För mer information: facebook….. hemsida….

Ni kan köpa våra varor direkt av oss eller i butiker som som säljer våra produkter. Genom resor och kontakter kommer vi även över annan honung av hög kvalitet och liknade produkter som vi sedan säljer.

Besök vår webbshop:…. www.swedish-forest-honey.com

För nyheter om våra produkter:-
    https://www.facebook.com/swedishforesthoney/

Besök oss gärna men ring oss först! 0730 282575 Ni hittar oss på Google Maps ”Swedish Wild Honey”.

THE BEE ZONE

För mer om våra bi- och odlingsmetoder besök
    https://www.facebook.com/thehappybeezone
Besök vår biodling hemsida:…. http://www.thebeezone.org/

Vi vill särskilt framhålla att vi är glada och tacksamma över att vi hamnade i Gustavsfors. Här är nämligen en unik miljö för våra bin att arbeta i. Detta av flera orsaker.

Här kommer några rader från oss i företaget Swedish Forest Honey. Vi vill särskilt framhålla att vi är glada och tacksamma över att vi hamnade i Gustavsfors.
Här är nämligen en unik miljö för våra bin att arbeta i.
Detta av flera orsaker.
Honungen som kommer från växter som hallon, lingon och ljung har hög kvalitet och blir mer och mer eftertraktad av konsumenterna.
Men det finns fler positiva saker.
Här finns inte den för bina förödande sjukdomen varroa som ställer till mycket elände för biodlarna i stora delar av vårt land.
Gustavsfors med grannbyar ligger än så länge isolerade från denna farsot och vi hoppas att så ska förbli. Vi har bisamhällen i Gustavsfors, Laggåsen, Uvanå och en rad byar på andra sidan länsgränsen, Tyngsjö, Barktorp och Andersviksberg.
Det kan inte bli bättre.
I detta område försöker vi nu skapa ett hem för det nordiska biet som för ett antal år sedan var nära att dö ut.
Vi har fått bidrottningar från Norrland och nu senast från Lurö i Vänern. Alla ingående i projektet Nordbi som arbetar intensivt med att rädda det mörka nordiska biet. Dessa tillskott ska utveckla vår egen stam.
Vi är mer än tacksamma över allt stöd vi fått i Gustavsfors med grannbyar. Det inspirerar oss.
Det enda hotet vi kan se nu att det kommer in andra bin utifrån som drar med sig varroasmittan eller blandar ut var nordiska ras.
Vi har givetvis inget emot att andra skaffar sig bisamhällen. Men vi har innerlig önskan att i så fall folk kontaktar oss. Vi kan bistå med både bin, kunskap och annan hjälp.
För som sagt här finns ett unikt område för biodling och det nordiska biet.
Än en gång:
Vi tackar för allt ert stöd.
Peter och Franceska.
www.thebeezone.org

Så du vill lära biodling.

Tyvärr för mitt dåliga svenska. Det är min fasta övertygelse när du börjar biodling. Det är oumbärligt att hitta en lokal mentor eller åtminstone ha någon som du kan ringa när du panikerar om dina nya bin och måste fatta beslut på information som du ännu inte förstår eller har en översikt över. Men glöm aldrig att biodlare som undervisar nybörjarkursen och din lokala och till och med den nationella biodlingsföreningen kommer att ha preferenser i utrustning och metoder. Dessa varierar från preferenser till fixeringar.
Samtidigt med en lokal anslutning (vilket är oumbärligt) är en bred grundlig djupläsning i en rad olika metoder (och utrustning) avgörande. Jag känner inte böckerna på svenska. Dessa följande böcker kan ha översatts. Pröva för en start – ” Vid Flustret escrito por Heinrich Storch från tyskan av Åke Ekwall” * (bör vara obligatorisk läsning och det finns på svenska se länk nedan)! Tim Rowe, Michael Bush, Phil Chandler “The Barefoot beekeeper”, “The Buzz about Bees Biologi av en superorganism “av Tautz, Jürgen, Dr. Keith S. Delaplane från University of Georgia, Broder Adam, Rudolf Steiner,”
På så sätt börjar du förstå bin och biodling. Det kommer att vara förvirrande att höra alla dessa olika åsikter och metoder, men du kommer inte att bli styv i dina metoder och kunskaper, så att du kan lära dig att lyssna på bin själva, de ger dig alltid tips om vad du ska göra, förutsatt att du har någon riktig grundning i bina livscykel. Kom ihåg, vår nuvarande förståelse är aldrig slutlig, bara bäst tillgänglig i vårt nuvarande utvecklingsstadium.
Bisamhället diagnos vid flustret. Detta är intelligent diagnostik och bör finnas i varje biodlare kunskapsbas. http://www.thebeezone.org/…/Vid_Flustret_At-the-Hive…

Den Apivox Auditor – en revolution inom biodlingen.

Bigården vetenskaplig Institute of biodling i Ryssland.

Vi vet sedan tidigare att bina har ett språk. De flesta biodlare känner till
att ett bisamhälle kan avge olika ljud: till exempel när samhället är lugnt, när det inte är i harmoni och så vidare. Vi vet också att drottningen kan ”pipa” och arbetsbin kan dansa.

Men få vet vad att ett bisamhälle kommunicerar med en mängd andra ljud. I alla fall vet vi inte vad de betyder.
Om du lär dig tyda dessa signaler skaffar du dig en stor fördel i ditt arbete med bina.
 Enda du behöver är en smartphone utrustad med en app som tar emot binas akustiska signaler inifrån bikupan.

–    Jag älskar den. Det här är ett verktyg som kan förändra  modern biodling lika mycket som Langstroths rörliga ram gjorde 1851, säger Peter Charlton yrkesbiodlare  i Värmlands och Dalarnas skogsbygder.

Den nya digitala tekniken har verkligen förändrat vår värld. När smartphonen började användas togs ytterligare ett steg i utvecklingen. Idag finns appar för nästan allting i det vardagliga livet.
Nu är det också dags för biodlingen att utnyttja den nya tekniken.

 

Med Apivox Auditor tillgodogör du dig enkelt denna kunskap!
En kunskap som för dig vidare in i bisamhällets fascinerande värld.  Och bakom tekniken finns lång och bred erfarenhet.

1964 tog  Eddie Woods, radioingenjör på BBC, fram en apparat som han kallade Apidictor. Eddie hade ett skarpt öra och han upptäckte att honungsbin gav ifrån sig olika ljud beroende på vilket tillstånd samhället befann sig i inne i kupan.
 Serjio GlebbskijSerjio Glebbskij
Eddies rön fördes vidare till ryske biodlaren Serjio Glebbskij utbildad inom elektronik – och datakunskap. Han var specialist på kontrollsystem och utvecklade program inom den sektorn.
Själv hade han varit biodlare i 30 år.
Och efter att ha kommit kontakt med Eddie Wooods och andra forskares arbeten var det dags att ta nästa steg. Han skapade en app: Apivoux Auditor.

Tala om förändring: visst rör det sig om en revolution inom biodlingen! Här får du ett instrument i din hand som hjälper dig förstå det varierande språk som existerar inne i en bikupa.

Med en smartphone med tillhörande app får du bland annat reda på när bina tänker svärma.  Om samhället är berett att ta emot en ny drottning och mycket annat.
Du kan varje dag kontrollera samhällets allmänna tillstånd utan att öppna bikupan. Du sparar massor av arbete och tar fram rökpusten enbart vid nödvändiga ingrepp.
Och alla kan enkelt hantera denna app.  Den används utan problem av såväl nybörjare som hobbybiodlare och mer erfarna inom branschen. Det är bara att lägga smartphonen vid flusteröppningen.

Peter Charlton har redan använt appen:

–  Som professionella biodlare måste vi veta så mycket som möjligt om varje samhälle under kortast möjliga tid. Samtidigt försöker vi jobba med samhällena bara när det är nödvändigt.
–    Med Apivox Auditor har vi fått ett fantastiskt instrument som ger oss möjligheten att inte göra några åtgärder när det inte behövs. Jag är mycket tacksam för detta verktyg

Nu har vi kommit en bit in på vintern. Och kan du tänka dig Peter åker fortfarande runt och lyssnar på sina bin.

–    Lika viktigt nu. Jag vill ju veta hur samhällena mår under vintern. Och minst lika viktigt blir det till våren.

Vill du veta mer om just dina bin. Då är Apivox Aditor hjälpmedlet.  Kontakta Peter Charlton >>>>    info@thebeezone.org   så får du mer information om denna speciella app.

över hela världen, bin pollinerar livsmedel värderas till mer än 265 miljarder €

 Tonio Borg, kommissionär med ansvar för hälso och konsumentfrågor, beräknar att bin “bidra med mer än 22 miljarder euro ($ 30 miljarder dollar)IMG_20120815_153645-1 årligen till det europeiska jordbruket.” över hela världen, bin pollinerar livsmedel värderas till mer än 265 miljarder € ($ 350.000.000.000) . Biet kollaps är en utmaning för människors företag på omfattning av den globala uppvärmningen, havsförsurning och kärnvapenkrig. Människor kunde inte sannolikt överlever en total bi kollaps.