Om oss. Swedish Forest Honey är ett företag som jobbar nära bisamhällena.

    

Vår målsättning: Att skapa en hållbar skyddszon för bina. En fristad för våra bisamhällen i total avsaknad av insektsmedel och växtgifter.Vår inriktning är att producera ekologisk honung och vi har en speciell passion för att bina ska få en hållbar ställning i framtiden. Vi bor med våra fantastiska bin i de djupa skogarna i norra Värmland och södra delen av Dalarna. I den här delen av landet skördar vi den unika ljunghonungen (heather honey, heidehoning, heide-honig). Den är mörk,smakrik och nyttig och allmänt känd för att påverka vår hälsa positivt.
Vi har stor respekt för bisamhällets naturliga intelligens. Det är bara att konstatera att varje bisamhälle har sin personlighet och karaktär. Vetenskapen har visat att ett bisamhälle är en superorganism där varje samhälle ska ses som en individ. Och där det enskilda biet med sina varierande arbetsuppgifter bara är en liten kroppsdel av den större samhällsbildningen.
För närvarande arbetar vårt företag med ett 80-tal bisamhällen som är utspridda i den vidsträckta vildmarken. Vi använder oss av det mörka nordiska biet som tidigare var nära att dö ut i Sverige. Inriktning är att tillsammans med andra biodlare bevara och stärka denna biras. Ett viktigt arbete tycker vi.
Vi producerar och säljer sommar- och hösthonung. Likaså tar vi fram nya samhällen, så kallade avläggare, som efterfrågas av både nya och gamla biodlare.

Om oss.

Jag heter Peter, före detta snickare. Min passion för bin började i norra England, där min far var biodlare. Min fru `Franceska, är också biodlare, hon hjälper mig och stöttar mig. Hon är utbildad karateinstruktör och driver en stor karateklubb. Hon har också en praktik med inriktning på idrottsskador. Vi har en femårig son. Vi påbörjade detta äventyr 2010 i norra Sverige, 60 kilometer från Polcirkeln. Vi startade ”Swedish Arctic Honey” med hjälp av en generös yrkesbiodlare och lokalt jordbruksstöd. Den första honungsskörden var bra och vi fick entusiastiskt stöd av lokalbefolkningen. Vi vann dessutom ett miljöpris. Sedan ställde vädret till det. 2012 var det värsta honungsåret i mannaminne. Många biodlare i området förlorade sin bin. Då beslöt vi för att flytta söderut där sommaren varar längre och där vi kan erbjuda bina en bättre miljö. Vi bor nu i Gustavsfors i Värmland. Mitt i den fantastiska storskogen, i ett område som är totalt fritt från kemiska utsläpp, tät trafik och avigsidan av storjordbruk – med andra ord perfekt för bin.

För mer information: facebook….. hemsida….

Ni kan köpa våra varor direkt av oss eller i butiker som som säljer våra produkter. Genom resor och kontakter kommer vi även över annan honung av hög kvalitet och liknade produkter som vi sedan säljer.

Besök vår webbshop:…. www.swedish-forest-honey.com

För nyheter om våra produkter:-
    https://www.facebook.com/swedishforesthoney/

Besök oss gärna men ring oss först! 0730 282575 Ni hittar oss på Google Maps ”Swedish Wild Honey”.

THE BEE ZONE

För mer om våra bi- och odlingsmetoder besök
    https://www.facebook.com/thehappybeezone
Besök vår biodling hemsida:…. http://www.thebeezone.org/