Så du vill lära biodling.

Tyvärr för mitt dåliga svenska. Det är min fasta övertygelse när du börjar biodling. Det är oumbärligt att hitta en lokal mentor eller åtminstone ha någon som du kan ringa när du panikerar om dina nya bin och måste fatta beslut på information som du ännu inte förstår eller har en översikt över. Men glöm aldrig att biodlare som undervisar nybörjarkursen och din lokala och till och med den nationella biodlingsföreningen kommer att ha preferenser i utrustning och metoder. Dessa varierar från preferenser till fixeringar.
Samtidigt med en lokal anslutning (vilket är oumbärligt) är en bred grundlig djupläsning i en rad olika metoder (och utrustning) avgörande. Jag känner inte böckerna på svenska. Dessa följande böcker kan ha översatts. Pröva för en start – ” Vid Flustret escrito por Heinrich Storch från tyskan av Åke Ekwall” * (bör vara obligatorisk läsning och det finns på svenska se länk nedan)! Tim Rowe, Michael Bush, Phil Chandler “The Barefoot beekeeper”, “The Buzz about Bees Biologi av en superorganism “av Tautz, Jürgen, Dr. Keith S. Delaplane från University of Georgia, Broder Adam, Rudolf Steiner,”
På så sätt börjar du förstå bin och biodling. Det kommer att vara förvirrande att höra alla dessa olika åsikter och metoder, men du kommer inte att bli styv i dina metoder och kunskaper, så att du kan lära dig att lyssna på bin själva, de ger dig alltid tips om vad du ska göra, förutsatt att du har någon riktig grundning i bina livscykel. Kom ihåg, vår nuvarande förståelse är aldrig slutlig, bara bäst tillgänglig i vårt nuvarande utvecklingsstadium.
Bisamhället diagnos vid flustret. Detta är intelligent diagnostik och bör finnas i varje biodlare kunskapsbas. http://www.thebeezone.org/…/Vid_Flustret_At-the-Hive…